Atferdstimer

Vi tilbyr atferdstimer på klinikk, online og som hjemmebesøk

Vi har mange års erfaring innen atferd, og ikke minst så har vi den faglige kompetansen for din trygghet i valg av metoder. Vi jobber mot at du og dyret skal fungere best mulig sammen slik at hverdagen, for begge, oppleves harmonisk.

Vi tilbyr hjelp med uønsket atferd for hund, katt, hest, kanin, fugl og andre smådyr.

Har du kommet i en situasjon der du opplever at dyret ditt viser uønsket atferd? Har dette utviklet seg slik at det nå påvirker forholdet til dyret og hverdagen din?
Da er det kanskje på tide å få litt hjelp. Vi kan hjelpe deg med å endre dyrets atferd slik at dere igjen får en mer harmonisk hverdag. Atferdstime bør du bestille dersom uvanen er vanskelig å leve med i hverdagen, og spesielt dersom det er angst, frykt eller aggresjon involvert.

Ring oss gjerne på mob. 93993778 dersom du er usikker.

Vanlige tema for atferdstimer alle dyr:

Aggresjon/redsel for familiens medlemmer eller barn

Håndteringsproblemer, hjemme eller hos dyrlegen

Ressursforsvar, dyret stjeler ting og vil ikke gi tilbake

Alene hjemme-problemer

Lydfobier

Stereotypier, som at dyret jager halen, eller jager skygger, e.l.

Oppmerksomhetssøkende atferd

 

En atferdstime kan gjennomføres på 4 måter:

Todelt atferdstime:
Vi anbefaler vår todelte atferdstime, da dette gir mulighet for flere samtaler med atferdskonsulenten og mer tid til å jobbe med den praktiske treningen.

En todelt atferdstime begynner med at du får et spørreskjema tilsendt på mail som returneres før timen, så en online time på 30-60min. hvor man går igjennom deler fra spørreskjemaet og evt. utdyper/oppklarer ting, snakker om andre temaer som evt. dukker opp, og avslutter med å diskutere tiltak og sette opp en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplanen. I løpet av denne timen avtales tid og sted for del 2 av atferdstimen, del 2 har en varikghet på 30-60min. Del 2 kan gjennomføres online, på klinikk eller som hjemmebesøk, avhengig av hva du og atferdskonsulenten blir enige om lønner seg for deg.

På klinikk
En atferdstime på klinikk gjennomføres i sin helhet på et besøk med en varighet av 60-90min. Du får tilsendt spørreskjema som fylles ut og returneres før atferdstimen, og på selve timen snakker dere om spørreskjema, evt. andre temaer, tiltak og blir enige om en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplan.

Hjemmebesøk
En atferdstime som hjemmebesøk gjennomføres i sin helhet på et besøk med en varighet av 60-90min. Du får tilsendt spørreskjema som fylles ut og returneres før atferdstimen, og på selve timen snakker dere om spørreskjema, evt. andre temaer, tiltak og blir enige om en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplan.

Online
Vi tilbyr atferdstimer online over hele landet. Atferdstimen kan da gjennomføres online som en todelt time med både del 1 og del 2 online, eller som en full atferdstime gjennomført på en samtale online.

Lurer du på om du skal bestille atferdstime eller privattime? Hva er et atferdsproblem og hva er en treningsutfordring? Atferdstime bør du bestille dersom det er blitt noe mer enn en treningsutfordring, og spesielt dersom det er angst, frykt eller aggresjon involvert.