Karin Mohn Engebretsen

Atferdskonsulent og instruktør

Tilbyr atferdstimer på sitt kontor i Moss og som hjemmebesøk i Østfold.

Utdannet atferdskonsulent, NKK trinn 1 og trinn 2-Bruks instruktør, under utdanning til Canis-klikkerinstruktør

Karin tilbyr atferdstimer for hund og katt, og privattimer for oppfølging og trening for hund. Hun har kontor på Jeløy hvor hun tar imot to- og firebente klienter. Her har hun også et stort uteområde for trening.

Helt fra barneårene har samvær med dyr vært veldig viktig for henne. Hun forsto tidlig at et hus uten firebente venner er «bare et hus» ikke et hjem. Katten Prins var hennes første store kjærlighet. Da var hun 6 år – senere har det gått slag i slag med fisker, hamster, rotter, kaniner, katter, hunder og hester.

Karin er både opptatt av det mellommenneskelige samspillet og samspillet mellom mennesker og dyr. Hun har en klinisk mastergrad i Gestalt psykoterapi i tillegg til at hun er utdannet gestalt-veileder. I drøyt 30 år har hun lyttet til mennesker som har opplevd vanskelige perioder i livet sitt og bidratt med hjelp til å sortere tanker og følelser sammen med den enkelte. Hun har også en doktorgrad fra UiO, medisinsk fakultet, der hun forsket på hvordan møter med helsepersonell og NAV påvirket rehabiliteringsprosessen hos mennesker med symptomer på utbrenthet.

I tillegg til å arbeide klinisk med mennesker, har Karin også erfaring med atferdsproblemer hos hund og katt og hvordan slike problemer påvirker hele familien. Hun er utdannet atferds-konsulent ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Denne utdannelsen gir en formell kompetanse på å forstå ulike typer problemstillinger, samt å finne løsninger på problemet. Som veileder ønsker hun både å bidra til å utvikle atferdsendringer og å videreutvikle et godt teamarbeid mellom to- og firebente. I dette arbeidet spiller kunnskap om mentalitet en viktig rolle i tillegg til forståelsen av hva som påvirker atferd i positiv eller negativ retning. Det finnes ikke to individer som er helt like. Da sier det seg selv at det er viktig å tilpasse håndtering og trening til det enkelte individets forutsetninger.

Karin har drevet aktivt med hund i en årrekke. Hun er sertifisert NKK instruktør Trinn 1 og Trinn 2 Bruks. Det innebærer at hun fra starten av lærte å trene hund med tradisjonelle treningsmetoder, som blant annet er beskrevet i bøkene til Sven Järverud. Men allerede i 2006 «oppdaget» hun at det fantes en ny og spennende måte å trene hund på. Gjennom flere år har hun erfart hvor nyttig klikker-trening er som verktøy i innlæringen av ny atferd. Karin har Canis sin klikker-trener utdannelse og er i gang med å ta klikker-instruktørutdanningen til Canis fra høsten 2021.

Karin er ikke bare opptatt av hvordan menneskets atferd påvirker hunden, men også hvordan hundens atferd påvirker eieren – på godt og vondt. Samspillet mellom hund og eier er en viktig faktor å være oppmerksom på for at samarbeidet skal fungere godt i det daglige. Derfor arbeider hun kun med positive treningsmetoder, som er basert på nyere forskning for trening av hund. Hun mener at hundetrening skal være en positiv opplevelse for både hund og eier.

Karin er bosatt i Moss.

Du kan lese mer om Karin og hennes tilbud her Interaction Development (interdevelop.no)

Mail: karin@dyreatferd.no

Mob: 45608726