Priser avd. Bergen

 

Atferdstime 
Atferdstimen varer ca 1 1/ 2 time på Britt Janne sitt kontor.
I timen er det inkludert oppfølging, i form av 2 – 3 telefonsamtaler, ev. mail i noen måneder fremover.
Pris kr 2100

Oppfølgingstime 
En oppfølgingstime har fokus på atferd og utfordringer.
Pris kr 1 650.

Rapport fra atferdstime
Pris kr 550

Avklaringstime/vurdering
Varer ca 45 – 60 minutter
Pris kr 1 050

Kontakt Britt Janne på epost: brittjanne@dyreatferd.no eller mob. 41924723

Privat treningstime
En privat treningstime varer ca 45 – 60 minutter. Inkluderer dialog på forhånd med fokus på tilrettelegging, og evaluering i ettertid av trening og tiltak.
Pris kr 1 050

Hjemmebesøk
Et tillegg på kr 300, pluss tillegg reisetid/kjøring.

Turtrening/ passeringskurs
3 kvelder, med liten gruppe med 3 hunder.
Pris kr 2 800

Onsdagscocktail
90 min trening i liten gruppe, varierte annonserte tema.
Gyldig klippekort i hele inneværende cocktailperiode
Pris: 1 klipp kr 500, 3 klipp kr 1 300, 5 klipp kr 2 000 

Pakkepris
Hvis det er ønskelig med flere treningstimer.
Pris etter avtale

Foredrag
Pris etter avtale