Priser atferdstimer Dyreatferdssenteret

Atferdsproblemer eller utfordringer du møter på i hold av hund, katt, kanin, hest eller reptiler kan løses, og våre atferdskonsulenter har lang erfaring med dette.

Det kan være noe ulike priser i de ulike avdelingene rundt i landet, se egne oversikter i Bergen og Romerike.

Under er steg for steg hvordan du bestiller atferdstime i Dyreatferdssenteret

Steg 1:
Send oss en uforpliktende henvendelse der du forteller kort om din utfordring, på mail post@dyreatferd.noeller telefon: 93993778

Steg 2:
Avtale om time er bestemt. Du får tilsendt info og et spørreskjema. Du kan bli bedt om å sende noe video, men dette er ikke alltid nødvendig. Vi finner en dato og sted for timen (klinikk/online/hjemmebesøk)

Steg 3:
Faktura er mottatt og betalt før timen, spørreskjemaet er besvart og sendt tilbake. Vi har timen, der vi kartlegger årsaker til utfordringene, og legger sammen en plan for treningen som kan fungere i praksis.

Hvis vi blir enig om en pakkeløsning etterfaktureres resten av pakken. All kjøring og tilleggskostnader blir etterfakturert.Om konsultasjonen finner sted på en klinikk eller online, tilkommer ingen ekstra kostnad for kjøring. Alle hjemmetimer tillegges et ekstra gebyr på 1000,-

Les mer om kjøps-og avbestillingsrutiner her

Spør også etter spesialsydde pakker om det er mer ønskelig enn ferdigpakker.

 
Atferd
 • Kortversjon atferdstime på 20-30min kr 1300,-
 • Utredningstime, treningsplan inkl. kr 3100,-

 • Hjemme utredningstime, treningsplan inkl. kr 4100,-

 • Oppfølging/treningstime 30min kr 750,-

 • Oppfølging/treningstime 60min kr 1300,-

 • Oppfølging/treningstime 60min hjemme kr 2300,-

 • Liten pakke – 1 mnd. kr 4500,-

 • Medium pakke – 3 mnd. kr 7500,-

 • Stor pakke – 6 mnd. kr 11500,-

 • Tilleggspakke – 3 mnd. kr 4500,-

 
Liten pakke, 1 mnd. oppfølging

Din pris: 4500,- (Verdi 4900,-)
Første konsultasjon:
1)gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang v videoer
2) samtale online /fysisk møte klinikk
For mer-tid utover oppsatt tid tilkommer 200,- per 15 minutter

Treningsplan:
Sendes per mail innen 1 uke

Oppfølging:
Mulighet for ukentlig mailoppfølging i 1 mnd.
Oppfølging 60 min, kan fordeles på maks 2 møter (innen 1 mnd.)

 
Medium pakke, 3 mnd. tett oppfølging

Din pris: 7500,- (Verdi 8600,-)
Første konsultasjon:
1) gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang v videoer,
2) samtale online /fysisk møte klinikk
For mer-tid utover oppsatt tid tilkommer 200,- per 15 minutter

Treningsplan:
Sendes per mail innen 1 uke

Oppfølging:
Mulighet for ukentlig mailoppfølging i 3 mnd.
Oppfølging 3 timer , kan fordeles på maks 6 kortere møter (innen de 3 mnd.)

 
Stor pakke, 6 mnd. tett oppfølging

Din pris: 11500,- (Verdi 14100,-)
Første konsultasjon:
1) gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang av videoer,
2) samtale online /fysisk møte klinikk
For mer-tid utover oppsatt tid tilkommer 200,- per 15 minutter

Treningsplan:
Sendes per mail innen 1 uke

Oppfølging:
Mulighet for ukentlig mailoppfølging i 6 mnd.
Oppfølging 6 timer , kan fordeles på maks 12 kortere møter (innen de 6 mnd.)

 
Tilleggspakke 3 mnd. hvis du trenger en lengre oppfølging

Din pris: 4500,- (Verdi 5200,-)
Mulighet for ukentlig mailoppfølging i 3 mnd.
Oppfølging 3 timer , kan fordeles på maks 6 kortere møter (innen de 3 mnd.)

 
Medisineringspakke

Hvis atferdskonsulenten vurderer det slik at medisinering kan være nyttig henvises du til veterinær Gry Eskeland for vurdering medisinering, dette betyr en 30 min time på klinikk eller online: 1300,-

Det er mulig hun vil be om en blodprøve generell profil i tillegg, enten gjort av kundens egen veterinær eller i samband med denne timen

For å få en oppfølging i 6 mnd. har vi en pakkeløsning:

Første konsultasjon:
Din pris: 1900,- Verdi: (2800)
1) Gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang av videoer.
2) Samtale online /fysisk møte klinikk 30 minutt.
For mer-tid utover oppsatt tid tilkommer 200,- per 15 minutter.

Resept:
Ringes til apotek, eller fås i papirform

Oppfølging:
Mulighet for 30 min oppfølgingstime online/klinikk
Oppfølging innen dosering, endring av medisin, reseptfornyinger, ca. 6 stk. 10 min samtaler i 6 mnd.

 
Enkeltpriser
 • Utredningstime uten oppsummering kr 2600,-

 • Utredningstime med timeplan kr 3100,-

 • Oppsummering etter møtet kr 1200,-

 • Utfyllende treningsplan, per plan kr 500,-

 • Oppfølging per telefon/ zoom/skype 30 min kr 700,-

 • Oppfølging per telefon/ zoom/skype 60 min kr 1300,-

 • Oppfølging per e-post kr 100,-

 • Mer-tid utover 90 min, pr påbegynte 15 min kr 350,-

 • Tillegg hjemmebesøk kr 1000,-

 
Betalingsbetingelser

Timen faktureres i forkant av konsultasjonen.

Timer må avbestilles senest 24 timer før avtalen. I motsatt fall blir timen fakturert med kr. 1000,-. + evt. km og kjøretid om ikke det er gitt beskjed før konsulenten er ankommet.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. prisjusteringer som ikke er oppdatert på nettsiden.

Alt ansvar for hundens atferder er eierens ansvar.

Rådene som gis er kun veiledende.

 
Se priser og pakker på atferdstimer i de ulike avdelingene våre under